Toyota og Loyds: Tett samarbeid gjennom 10 år

Loyds og Toyota har inngått et meget tett samarbeid. Man kan nesten si at Loyds er en integrert del av Toyotas utviklingsavdeling.

Godkjenning av Loyds produkter

Standardiseringen i det europeiske bilmarkedet er i en rivende utvikling og kravene til fabrikk, importør og påbygger øker stadig. For bare 1-3 år siden kunne man utvikle enkle løsninger som tilsynelatende virket greie, og få disse godkjent hos nasjonale myndigheter. Vi ser allerede nå at kravene til prosessen frem til et godkjent produkt har blitt betydelig skjerpet for alle aktører. Det kreves nå et samarbeid mellom alle parter for å få biler og utstyr godkjent, og dette vil tilta ytterligere de neste to årene.

Toyota tidlig ute

Dette har Toyota fabrikken sett tidlig. Toyota har sammen med Loyds utviklet en arbeidsform gjennom flere år hvor alle disse kravene sammen med interne kvalitetskrav, kravene til logistikk, materialvalg, miljøspørsmål o.l. er ivaretatt.  Alt dette er dokumentert på en måte som tilfredsstiller alle kjente krav.

Loyds har kontroll på utviklingsarbeidet

Loyds har adoptert alle Toyotas standarder for produkt- og prosessbeskrivelser, utviklingsrutiner og prosjektstyring. Dette gjelder også kvalitetssikring/-styring og kostnadsbesparelser. I noen tilfeller, spesielt for noen år tilbake, kunne dette virke tungvint og tidkrevende. Når vi nå ser at kravene faktisk har kommet, opplever vi at også andre kunder setter stor pris på vår erfaring. Vi har mange års erfaring med å utvikle, tegne og dokumentere alle våre produkter etter standarder som bilfabrikkene krever. Nå tør vi si at vår måte og jobbe på er mer effektiv enn noen gang i forhold til den prosessen man nå må gjennom under nyutvikling av produkter til bilbransjen.

Feasibility study

Ved inngående kunnskap om brukerkrav, markedskrav og myndighetskrav, kan Loyds raskt komme frem med illustrative skisser på gjennomførbare løsninger i riktige prosess- og materialvalg.

Business case

Vi har gjennom 60 år i bransjen opparbeidet oss en erfaring som kvalifisert partner i diskusjon om business caset, og kan fremlegge relevante data som kunden trenger for å vurdere lønnsomhet i prosjektet. Vi bringer med oss vår erfaring inn i diskusjonene med kunden.

Development

Loyds følger en definert mal for utvikling som sikrer at de rette tingene gjøres i riktig rekkefølge, og at de dokumenteres slik bilbransjen stiller krav om. Vi jobber med flere cad systemer, men vi ser nå at bilfabrikkene stort sett har samlet seg på Catia som cad plattform. Loyds har også benyttet Catia nå gjennom mange år, og har god erfaring med datautveksling med fabrikkene. Vi har i dag signert avtaler som gjør at vi får tilsendt CAD data av bilene og kan tegne interiørløsninger rett inn i fabrikkenes cad modeller..

Cost break down

Bilbransjen har et stadig fokus på kostnadsreduksjoner og behov for langsiktige samarbeid. Dette gjør at f.eks. Toyota har en modell hvor vi opererer med åpne kalkyler. Det gir begge parter en forutsigbarhet og et felles mål om å forbedre seg på kostnadssiden.

Testing

Vi har eget utstyr for statisk testing av våre produkter. Dette benyttes i de tilfeller hvor statiske tester er godt nok. Loyds er akkreditert av veidirektoratet til å utføre disse i egen regi. Videre har vi gjennom flere tiår opparbeidet oss en solid kompetanse på konstruksjon og testing av produkter som krever dynamisk testing. Disse testene er langt mer omfattende og kostbare. Det er derfor viktig at alle konstruksjoner blir mest mulig korrekt ved første forsøk. Loyds har laget en rutine i utviklingsløpet hvor tidligere erfaringer trekkes inn for å se den nye løsningen i lys av tidligere erfaringer.

Fitting check and training

For å sikre at produktet har blitt som forventet fylles det ut et dokument under prøvemontering og testing sammen med kunden som en formell seanse. Som regel gjøres dette sammen med monteringsstedet for produktet, slik at trening av montører tas i samme runde.

Documentation

Vi har sammen med Toyota definert innholdet i ”Loyds teknisk fil”, som ivaretar behovene til alle de som kommer i inngrep med produktet. Det gjelder helt fra business caset, utviklingsløpet, råvareinnkjøp, prosess- beskrivelser, inspeksjonsstandarder, pakking, montering, brukermanualer etc. Erfaringen vår med dette dokumentet er at når et produkt frislippes, så vet alle hvor de finner den informasjon de trenger.

Production

Loyds har i dag en moderne fabrikk på 8.100 m2 med det siste nye innen platebearbeiding av stål, metaller, plast, og treverk. Vi har en moderne avdeling for overflatebehandling, søm og montering. Videre har Loyds utviklet et nært og godt samarbeid med en rekke gode underleverandører innen rørvalsing/-bøying, vakuumforming, sprøytestøping, glassfiber, tepper, tekstiler og skum i flere varianter.

Logistics

Kravene til kort responstid er i dag ekstreme. Loyds har sammen med Toyota utviklet et system for prognoser og daglige leveringer med dedikerte biler. I dag planlegger f.eks. Toyotas klargjøringssenter i Malmø, som betjener Norden, neste dags produksjon som Loyds mottar kl. 12:30 via EDI. Kl. 14:30 forlater traileren Loyds ferdig pakket. Varene distribueres ut på linjene i Malmø før kl. 06:00 neste morgen. Alle varer sendes i spesialdesignet emballasje, som returneres. I de tilfeller papp må benyttes, gjenbrukes denne flere ganger.

I dag leverer Loyds ca. 100 forskjellige artikkelnummer til Toyoyta som benyttes i mer enn 6 land med en årlig omsetning på ca. 20 mill. nok.

I dag leverer Loyds ca. 100 forskjellige artikkelnummer til Toyota som benyttes i mer enn 6 land med en årlig omsetning på ca. 20 mill. nok.