Om ossLoyds brenner for å skape en enklere, bedre og mer lønnsom hverdag for deg. Vi gjør det gjennom å vœre annerledes i et løsningsorientert miljø på en nytenkende måte. Vi hjelper håndverkeren med å føle seg stolt og ivaretatt.

Loyds Industri AS ble etablert i 1952 og har frem til 1992 drevet med utvikling og masseproduksjon av sikkerhetsbelter og barnesikringsutstyr til det europeiske marked. Dagens hovedprodukter er utstyr for varebiler deriblant kledning til varerommet, skillevegger og varebilinnredningen Smartfloor. 


I 1993 solgte familien Loyd Pettersen selskapet som i dag eies av HTS as. Hans Torgersen & Sønn AS er en av Europas ledende selskaper innen barnesikringsutstyr. Gjennom nittitallet ble fokus dreiet mot bygging av lette yrkesbiler og komponentproduksjon til disse. Sommeren 2001 besluttet Loyds å selge påbyggervirksomheten og i stedet fokusere på utvikling og produksjon av komponenter til varebiler.

Det ble i tidsrommet 2001 - 2006 investert i størrelsesorden kr. 40 mill. i nytt produksjonsutstyr og i dag står Loyds foran nok en betydelig fornyelse av maskinparketn. Dagens hovedprodukter er utstyr for varebiler som leveres til en rekke fabrikker og importører i Europa, med Toyota Motor Europa som største kunde. Loyds er sertifisert i henhold til ISO 9001-2000 - ISO 14001 og innehar godkjenningen Confirmity of Production for produksjon av sikkerhetsprodukter. 

Fakta:

  • Vi er 65 ansatte og omsetter for kr. 140 mill. 
  • Produksjonslokaler på 9 000 m2, som ble utvidet med 2500 m2 i 2018.  
  • Leverer innredning til ca 130 000 biler årlig
  • Samarbeidsavtaler på montering med de fleste havneanlegg
  • Utvikling av nye konsepter

fp-bigimg_2

Industriell produksjon

Loyds driver ikke med leieproduksjon, men tar frem konsepter og løsninger basert på kundens behov. Vi har en bred og tverrfaglig sterk design- og utviklingsavdeling. Avdelingen tar frem konsepter, velger materialer og prosesser ut i fra hva som er riktig for produktet i de aktuelle seriestørrelser.
dsc01036-more-sky-red

Produktutvikling

Utviklingsavdelingen på Loyds har høy teknisk kompetanse og har en avansert teknisk IT-platform. Programmvare som Catia, Inventor og AutoCad brukes i produksjon av tegninger i 3D og 2D.
img_7911_justert

Strategi

Loyds overbevisning er at en god forståelse og innlevelse i sluttbrukerens behov og muligheter gir oss den kunnskap som skal til for å utvikle optimale produkter og konsepter. Dette skal understøttes av en effektiv prosess for integrert produktutvikling og produksjon.

Salgsbetingelser

Garanti: Loyds Industri AS har normalt samme garantibestemmelser som kjøretøyleverandøren hva gjelder tid og kjørelengde. Før dekning av garantikostnader skal defekte deler være retunert til Loyds, eller avtale være gjort med vår Kvalitetssjef i forkant.

Kvalitet og HMS

Kvalitetssikring har vært en del av Loyds´ kultur i mange tiår. Loyds har i mer enn femti år utviklet og produsert sikkerhetsutstyr for bilbransjen. Vi har gjennom denne erfaringen opparbeidet oss en sunn kultur for kvalitetssikring i alle ledd av bedriften.

Innovasjon

Våre innovasjonsaktiviteter skal være en sentral bidragsyter til vekst og kontinuerlig forbedring i selskapet. Vår innovasjonsavdeling sikrer seg god kunnskap om brukerne og kundegruppenes behov gjennom å erfare hverdagen deres ute i felt.

Lurer du på noe om Loyds? Send oss en henvendelse, så tar vi kontakt med deg.

>