Strategi


Utgangspunktet skal alltid være kundens behov.

Strategi

Loyds overbevisning er at en god forståelse og innlevelse i sluttbrukerens behov og muligheter gir oss den kunnskap som skal til for å utvikle optimale produkter og konsepter. Dette skal understøttes av en effektiv prosess for integrert produktutvikling og produksjon.

Konkurransedisiplin

Vår konkurransedisiplin er primært KUNDENÆRHET og sekundært PRODUKTORIENTERING. Dette betyr at Loyds skal utmerke seg som selskapet med best kunnskap om hva som er rett løsning for kunden.

Vår suksessformel

Konkurransedisiplin + Kundevalg = Markedslederskap

Tilfredse kunder gir økt lønnsomhet

Vi er overbevist om at målrettet kompetanseoppbygging koordinert med sterkt fokus på kundevalget vil bidra til økt kundetilfredshet og bedre lønnsomhet på sikt.

Spørsmål om dette?

Send oss gjerne en henvendelse.

>