Salgsbetingelser


Garanti

Loyds Industri AS har normalt samme garantibestemmelser som kjøretøyleverandøren hva gjelder tid og kjørelengde. Før dekning av garantikostnader skal defekte deler være retunert til Loyds, eller avtale være gjort med vår Kvalitetssjef i forkant.

Betalingsbetingelser

For importører og autoriserte forhandlere som handler med Loyds Industri AS er betalingsfristen netto pr. 15 dager. Ved forsinket betaling beregnes etterskuddsrente på 1,5% pr. måned.

Priser

Samtlige priser er normalt å forstå som ab. fabrikk eks. mva. Loyds forbeholder seg retten til å reforhandle eller endre avtalte priser ved større svingninger i valutamarkedet eller endringer i råvareprisene. Generelle prisendringer vil effektueres pr. 1/1 og 1/7 årlig.

Bestillinger/Logistikk

Bestilling av varer som skal lagres ved bilhavn angis ved at anbefalte ordrer i Loyds tellelister bekreftes skriftlig. Bestillingen anses som bindende. Fakturert antall kan avvike +/- 5% dersom råvareformatet er tilpasset et annet antall enn det som er angitt i bestillingen. Anbefalte ordrer er tilpasset produktets beregnede uttaksfrekvens og prognoser angitt av kunde.

Leveringstid

Leveringstid ordrebekreftes etter at bestillingen er planlagt i fabrikken og skal tilpasses produktets uttaksfrekvens for å unngå forsinkelser ved bilhavn.

Taushetsbelagt informasjon

All teknisk informasjon i tilbud eller annen dokumentasjon skal behandles konfidensielt og skal ikke kopieres eller overlates til tredjepart uten Loyds samtykke.

Utvikling av nye produkter

Ved behov for utvikling av nye produkter skal kundeansvarlig ved Loyds utarbeide prosjektplan som stadfestes av begge parter. Det ferdig utviklede produktet skal godkjennes skriftlig av kunde før bestilling kan settes til produksjon.

Spørsmål om dette?

Send oss gjerne en henvendelse.

>