Kvalitet og HMS


Se vår kvalitetspolicy her. Kvalitetssikring har vært en del av Loyds´ kultur i mange tiår

Lang erfaring

Loyds har i mer enn femti år utviklet og produsert sikkerhetsutstyr for bilbransjen. Vi har gjennom denne erfaringen opparbeidet oss en sunn kultur for kvalitetssikring i alle ledd av bedriften.

Bilfabrikker

I det meste av tidsrommet har våre kunder bestått av bilfabrikker. Volkswagen og Toyota er to av bilmerkene som vi har samarbeidet tett med gjennom mange år.

Ekstreme kvalitetskrav til sikkerhetsbelter

Et av hovedproduktene vi har jobbet med har vært sikkerhetsbelter. Dette er en bilkomponent det stilles svært høye krav til. For å ivareta dette ble det sammen med Volvo utviklet, et for den tiden, svært godt kvalitetssystem. Dette var i en periode hvor bilbelter fremdeles ikke var standardutstyr i Norge.

Samarbeid med Toyota Europa

På slutten av nittitallet innledet Loyds samarbeidet med Toyota Motor Europa. Det innledet en ny æra for kvalitetsstyring på Loyds. Kvalitetssystemer av mer moderne utgaver som vi i dag benytter er preget av en mer gjennomarbeidet kvalitet i alle ledd av bedriften. Vi kaller det kontinuerlig forbedring. I et moderne system som vi benytter i dag er alle faser i en produktsyklus ivaretatt.

Samarbeid med Volkswagen Zubehör GmbH

I 2012 ble Loyds etablert som leverandør til Volkswagen Zubehör GmbH. Som en del av kvalifiseringen ble Loyds revidert etter Volkswagens krav til kvalitetssikring.

ISO standarder

Loyds er sertifisert mot i ISO 9001:2015 og ISO14001:2015.

 

Spørsmål om dette?

Send oss gjerne en henvendelse.

Priser


Som et synlig bevis på at selv produsenter i Norge kan leve opp til krevende kunders krav til bedriftsstyrings- systemer og prestasjoner, har Loyds fått tildelt flere priser av Toyota Motor de senere år.

Kriteriene for tildeling av prisene er at man presterer jevnt og høyt, og er best eller en av de aller beste underleverandørene til Toyota.

Loyds er tildelt følgende priser:
2004: Excellent Production Quality
2005: Improved Supply Performance
2006: Development and Quality Performance
2009: Project management (som nå er definisjonen på product utvikling)

 

>