Posten Norge: Imponert over innovasjonsevnen til Loyds

Posten Norge er en solid distributør av brev og pakker i det nordiske marked. Loyds har gjennom  rammeavtaler med Posten Norge utviklet flere produkter for dem, med stort fokus på innovasjon, gjennomføring, kostnader og leveranse.

Spesielle løsninger

Posten har ofte behov for spesialløsninger for å forenkle arbeidsoperasjoner, og dermed optimalisere sine tjenester. Loyds bidrar som diskusjonspartner, med designforslag, prototyper og bistand i en testfase. Deretter går prosessen videre til produktutvikling og produksjon, leveranse og implementering hos bruker.

Brukertilpassede løsninger

Loyds har levert stasjonære innredninger for sorterte brev, mobile innredninger for sorterte brev og lastbærere for mopeder og sykler.

Sikkerhet i fokus

Siden mange av løsningene skal implementeres som lastbærere i kjøretøyer, er det avgjørende at sikkerheten ivaretas, og at nødvendige godkjenninger innhentes. Loyds ivaretar dette som en naturlig del av prosessen.

"Loyds har imponert oss med innovative løsninger"

"Når vi kommer til Loyds med våre forespørsler, har de alltid gode ideer til løsning. Loyds illustrerer disse på en effektiv og god måte."