Innovasjon


Sentralt i vår strategi står at vi skal ha svært god innsikt i kundebehovet og ha bransjens beste innovasjonsprosess, samt evne til å produsere effektivt nok til å bli konkurransedyktig. 

Målsettingen med innovasjon i Loyds

Våre innovasjonsaktiviteter skal være en sentral bidragsyter til vekst og kontinuerlig forbedring i selskapet. Vår innovasjonsavdeling sikrer seg god kunnskap om brukerne og kundegruppenes behov gjennom å erfare hverdagen deres ute i felt. Derfor er reiser i inn- og utland for å observere, diskutere og analysere en viktig del av arbeidshverdagen til teamet. Vi bruker flere forskjellige metoder for å sikre effektiv gjennomføring av innovasjonsprosjekter.

Loyds metode for Integrert Prosess- og Produktinnovasjon (LIPP)

En av metodene vi bruker for å ta frem nye konsepter og produkter fra bunnen av har vi utviklet selv. Modellen hjelper oss å sikre at vi forstår og møter sluttkundens behov. Kort oppsummert skal vi ta utgangspunkt i data som peker på en mulighet med tilstrekkelig utbredelse og samtidig har et betydelig forbedringspotensial. Deretter vurdere rammene for oppdraget – passe på at det ikke blir for smalt eller for omfattende. De neste fasene handler om å sette seg inn i brukerens hverdag, virkelig forstå hvilke de mest verdifulle endringene er og deretter i tverrfaglige team søke løsninger. Løsningsforslaget presenteres i form av en forretningsidé. Flere spennende prosjekter har blitt lansert takket vare denne innovasjonsmodellen.

Spørsmål om dette?

Send oss gjerne en henvendelse.

>