Jan Erik Johansen

Produksjonssjef

Mobil: 48 14 53 45
E-post: jan.erik.johansen@loyds.no

Anders har lang erfaring fra reklamebransjen, er utdannet fotograf og jobber som konseptutvikler ved Loyds. I løpet av karrieren har han drevet eget reklamebyrå vært båtbygger. Nå er han med å forme nye produkter og er spydspissen i Loyds satsning innen produkt- og prosessinnovasjon.

>