Försäljningsvillkor

Garanti
Loyds Industri AS har normalt samma garantibestämmelser som fordonsleverantören vad gäller tid och körsträcka. För täckning av garantikostnader skall defekta delar returneras till Loyds, eller ett avtal träffas med vår Kvalitetschef på förhand.

Betalningsvillkor
Vid direkt handel med Loyds Industri AS är betalningsfristen 15 dagar netto. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta om 1,5 % per månad.

Priser
Samtliga priser ska normalt ses som från fabrik exkl. moms. Loyds förbehåller sig rätten att omförhandla eller ändra avtalade priser vid större svängningar på valutamarknaden eller ändringar av råvarupriserna. Generella prisändringar effektueras 1/1 och 1/7 årligen.

Beställningar/Logistik
Beställning av varor som ska lagras vid bilhamn anges genom att rekommenderade order i Loyds artikellistor bekräftas skriftligen. Beställningen anses som bindande. Fakturerat antal kan avvika +/- 5 % om råvaruformatet är anpassat efter ett annat antal än det som är angivet i beställningen. Rekommenderade order är anpassade efter produktens beräknade uttagsfrekvens och prognoser som angetts av kunden.

Leveranstid
Leveranstid orderbekräftas efter det att beställningen planerats i fabriken och anpassas efter produktens uttagsfrekvens för att undvika förseningar vid bilhamn.

Sekretessbelagd information
All teknisk information i offerter eller annan dokumentation skall behandlas konfidentiellt och får ej kopieras eller överlåtas till tredje part utan Loyds samtycke.

Utveckling av nya produkter
Vid behov av utveckling av nya produkter skall kundansvarig på Loyds utarbeta en projektplan som ska bekräftas av bägge parter. Den färdigutvecklade produkten skall godkännas skriftligen av kunden innan beställningen kan sättas i produktion.

Frågor omkring detta? Skicka oss en förfrågan och vi kommer att kontakta dig.